Klimatizácia

Potrebujete skontrolovať, doplniť alebo opraviť klimatizáciu?

Klimatizácia vo vozidle (anglicky Air Condition, podľa toho označenie ovládačov „A/C“) zabezpečuje ochladzovanie vzduchu privádzaného do kabíny. Ak máte pocit, že Vaša klimatizácia nechladí, je málo účinná alebo Vás obťažuje zápach v kabíne, vieme Vám pomôcť.

Servis a plnenie klimatizácií, ktorý zahŕňa:

 • napojenie na systém
 • odsatie starého oleja a zostatku chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti
 • naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom
 • test tlaku a funkcie klimatizácie
 • meranie účinnosti chladenia

Dezinfekcia a čistenie klimatizácií

 • je nenáročná služba, ktorej úlohou je čistenie sania nasávaného vzduchu do kabíny a následná dezinfekcia klimatizačného systému. Tento úkon je potrebné robiť 1 – 2 krát ročne. Pri dezinfekcii doporučujeme vymeniť aj peľový filter.

Prečo je potrebná dezinfekcia a vyčistenie klimatizačného systému?

 • zabezpečí odstránenie zápachu
 • odstráni plesne, baktérie a nečistoty
 • eliminuje riziko poškodenia Vášho zdravia

Opravy klimatizácií

 • opravy kompresorov
 • opravy klimatizačných trubiek
 • výmeny súčiastok klimatizačného systému …

Ako funguje autoklimatizácia?

Princíp je jednoduchý a veľmi podobný chladničke. Aby sa priestor v kabíne ochladil, musí z nej byť odobraté teplo. K tomu je potrebný chladiaci okruh, ktorý sa skladá z  kompresora, kondenzátora, expanzného ventilu a výparníka.

Proces chladenia je možné zjednodušene popísať takto: do kompresora vstupuje chladivo v plynnom skupenstve, kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu. Takto zahriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku, ďalej je vedené do výparníka, kde príjma teplo z prostredia. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.


Objednávky na tel. číslach alebo cez kontaktný formulár v sekcii KONTAKTY.