Klimatizácia

Potrebujete skontrolovať, doplniť alebo opraviť klimatizáciu?

Klimatizácia vo vozidle (anglicky Air Condition, podľa toho označenie ovládačov „A/C“) zabezpečuje ochladzovanie vzduchu privádzaného do kabíny. Ak máte pocit, že Vaša klimatizácia nechladí, je málo účinná alebo Vás obťažuje zápach v kabíne, vieme Vám pomôcť.

 Ponúkame:

 – Servis a plnenie klimatizácií, ktorý zahŕňa:

Dezinfekcia a čistenie klimatizácií

 Prečo je potrebná dezinfekcia a vyčistenie klimatizačného systému?

Opravy klimatizácií

 

 Ako funguje autoklimatizácia?

Princíp je jednoduchý a veľmi podobný chladničke. Aby sa priestor v kabíne ochladil, musí z nej byť odobraté teplo. K tomu je potrebný chladiaci okruh, ktorý sa skladá z  kompresora, kondenzátora, expanzného ventilu a výparníka.

Proces chladenia je možné zjednodušene popísať takto: do kompresora vstupuje chladivo v plynnom skupenstve, kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku, ďalej je vedené do výparníka, kde príjma teplo z prostredia. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.


Objednávky na tel. číslach alebo cez kontaktný formulár v sekcii KONTAKTY.