Lakovanie

  • opravy laku častí karosérie a dielcov
  • tmelenie a vybrusovanie nerovností
  • lakovanie častí karosérie a dielcov
  • lakovanie celých vozidiel
  • leštenie karosérií a obnova zvetralého laku